Szkolenia BHP

Z uwagi na częste pytania klientów, uruchomiłam również w swej działalności służbę BHP. Rosnące zapotrzebowanie na usługi BHP jest tylko dowodem na to, jak ważną kwestią dla pracodawców jest polepszanie warunków pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników, a także współpraca z nimi w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw potrzebom swych kontrahentów, dopełniłam wszelkich formalności aby móc zaoferować również usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako kobieta jestem szczególnie uczulona na wszelkie niebezpieczeństwa czyhające w zakładzie pracy.

Zakres moich usług związanych ze służbą BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • oceny ryzyka zawodowego
 • tworzenie instrukcji BHP
 • kontrola stanu i audyty BHP
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją miejsc pracy
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli
 • oraz pozostałe czynności wynikające z rozporządzenia o służbie BHP

Doskonale wiem jak zachęcić pracowników do dzielenia się uwagami dotyczącymi warunków pracy. Moja wyobraźnia, a także wrodzona smykałka do kwestii pracowniczych, pozwalają mi na pełen profesjonalizm w wykonywanych przeze mnie zadaniach z zakresu BHP. Wiem także jak rozmawiać ze urzędnikami PIPu i jak dopełniać obowiązków przez nich wymaganych. Znajdę wyjście z każdej sytuacji, osiągając najwyższe rezultaty, najmniejszym możliwym kosztem.